De " Driedaagse De Panne-Koksijde ", wordt georganiseerd door KVC PANNE SPORTIEF , Zeelaan 42, B-8660 De Panne, volgens de reglementen van de UCI. De wedstrijd wordt gereden van dinsdag 28 maart tot donderdag 30 maart 2017 en telt 4 ritten.

Dinsdag 28.03.2017 Rit 1: De Panne - Zottegem 205.5 km
Woensdag 29.03.2017 Rit 2: Zottegem - Koksijde 192.9 km
Donderdag 30.03.2017 Rit 3a: De Panne - De Panne 118.5 km
  Rit 3b: De Panne - Koksijde - De Panne (Individuele tijdrit) 14.2 km
Totaal:   531.1 km

De wedstrijd is ingeschreven onder de Europe Tour en voorbehouden voor Mannen Elite en onder de 23 jaar. Zij is ingeschreven op de UCI kalender, 2HC. De wedstrijd geeft, conform art. 2.10.008 van het UCI-reglement, volgende punten:

 • 100 / 70/ 40 / 30 / 25 / 20 / 15 /10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 en 3 punten aan de eerste vijftien renners van het Algemeen Individueel Tijdsklassement.
 • 20 / 14 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 en 2 punten voor elke rit en halve rit.
 • 10 punten aan de leider in het algemeen klassement voor het UCI Klassement mannen Continentaal.

Conform art. 2.1.005 van het UCI-reglement staat de wedstrijd open voor volgende ploegen: UCI ProTeams (max. 70%), Professionele Continentale UCI ploegen, Conti-
nentale UCI ploegen van het land,
Buitenlandse Continentale ploegen (max 2) en Nationale ploegen van het land van de organisator. Volgens artikel van UCI-reglement:

 • art. 2.2.002 het maximum deelnemers is beperkt tot 200 renners.
 • art. 2.2.003 van het UCI-reglement, het maximum aantal renners bedraagt 8, een ploeg zal niet mogen starten met minder dan 4 renners.

De permanentie is voorzien in het Gemeentehuis, Zeelaan 21 De Panne, op maandag 28.03.2016 van 15u00 tot 16u45. De inschrijving van de deelnemers en het ophalen van de rugnummers door de ploegleiders is voorzien van 15u00 tot 16u45 op maandag 28.03.2016. De vergadering met de ploegleiders, georganiseerd volgens art. 1.2.087 van het UCI reglement, in aanwezigheid van de leden van het College van Commissarissen is voorzien op maandag 28.03.2016 om 17u00 in de permanentie, Gemeentehuis, Zeelaan 21 De Panne.

De startorde van de renners bij de individuele tijdrit (rit 3b) wordt bepaald in de omgekeerde volgorde van het Algemeen Individueel Tijdsklassement na rit 3a De Panne – De Panne. De renners starten om de minuut. Slechts de eerste 120 renners van het Algemeen Individueel Tijdsklassement worden toegelaten tot de individuele tijdrit. De leider in het Algemeen Individueel Tijdsklassement na rit 3a van donderdagvoormiddag start als laatste. De leiders van gelijk welke klassementen moeten meerijden in de tijdrit. Het college van Commissarissen kan het aantal deelnemers aan de tijdrit wijzigen, alsook de startvolgorde om te beletten dat 2 renners van dezelfde ploeg elkaar zouden volgen. Bijkomende materiaalwagens van de organisatie worden ter beschikking gesteld van de renners die geen beroep kunnen doen op hun ploegwagen. Er is geen bevoorrading toegelaten.

De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie van 164,63125MHz. 
Kanaal interne frequentie 160,10625 MHz.

De neutrale technische bijstand wordt verzekerd door het team Libéma-Shimano dat hiervoor 3 wagens en (1 moto in rit 1) inzet.

In geval van valpartij, bandbreuk of mechanisch defect vastgesteld in de laatste 
drie kilometer van een rit in lijn zullen de betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) met wie ze zich bevonden op het ogenblik van het ongeval. Zijn of hun klassement zal zijn zoals deze bij het overschrijden van de aankomstlijn. Indien ten gevolge van een daadwerkelijk vastgestelde valpartij in de laatste drie kilometer, een renner zich in de onmogelijkheid bevindt om de aankomstlijn te overschrijden, zal hij geklasseerd worden op de laatste plaats van de etappe en de tijd toegewezen krijgen van de renner(s) in wiens gezelschap hij vertoefde op het moment van het ongeval.
Indien, als gevolg van een als terecht waargenomen val in de laatste drie kilometer, een renner de aankomstlijn niet kan passeren, wordt hij in de etappe als laatste geplaatst van de groep waartoe hij behoorde en krijgt hij dezelfde tijd toegekend als de renner of renners met wie hij samen reed op het moment van het ongeval.
Evenwel, conform art. 2.6.027 van het UCI-reglement, gelden deze maatregelen niet in de individuele tijdrit (rit3b) van 02.04.2015.

De tijdslimieten worden bepaald in overeenstemming met karakteristieken van de etappes:

 • Ritten met gemiddelde moeilijkheidsgraad: 15 % Rit 1, 2 en 3a.
 • Individuele tijdrit: 25 % Rit 3b.

Conform art. 2.6.032 van het UCI-reglement, Enkel in uitzonderlijke, onvoorziene gevallen en gevallen van overmacht, Het college van commissarissen mag de tijdslimieten verlengen na overleg met de organisator. Wanneer renners die buiten tijd aankomen worden opgevist door het college van commissarissen, zullen de renners die geklasseerd staan in het puntenklassement punten worden afgetrokken gelijk aan het aantal punten dat de winnaar van dezelfde etappe wint en dit in hun algemeen individueel puntenklassement zelfs als daardoor hun puntentotaal in het klassement hierdoor negatief wordt.

Volgende klassementen worden opgemaakt:

Algemeen Individueel Tijdsklassement.
Het Algemeen Individueel Tijdsklassement wordt opgesteld door de optelling der tijden behaald in elke rit afzonderlijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de behaalde bonificaties (zie onderaan) en conform art. 2.6.015 van het UCI Reglement en eventuele straftijden. De leider van dit klassement draagt de WITTE trui.

Puntenklassement.
Het puntenklassement wordt opgesteld door het optelling van de behaalde punten in de 4 ritten. Volgende punten worden toegekend bij de aankomst van rit 1 & 2 : 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt aan de eerste vijftien geplaatste renners. Volgende punten worden toegekend bij de aankomst van rit 3a & 3b : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt aan de eerste tien geplaatste renners.De leider van dit klassement draagt de GROENE trui. Conform art. 2.6.017 van het UCI Reglement worden bij gelijkheid van punten volgende criteria toegepast tot een verdeling volgt:

1. Aantal ritoverwinningen.
2. Plaats in het Algemeen Individueel Tijdsklassement.

Om in aanmerking te komen voor dit eindklassement, moeten de renners het volledig parcours hebben afgelegd in de voorziene tijdsduur.

Bergklassement.
Het bergklassement wordt betwist over het geheel van de 18 beklimmingen van het parcours. Volgende punten worden toegekend aan elk van deze beklimmingen, die alle tot dezelfde categorie behoren:

 • aan de 1ste : 5 punten.
 • aan de 2e : 3 punten.
 • aan de 3e : 1 punt.

Het algemeen bergklassement wordt opgesteld door optelling van het geheel van alle beklimmingen die meetellen voor het bergklassement. De leider van dit klassement draagt de RODE trui. Conform artikel 2.6.017 van het UCI Reglement worden bij gelijkheid van punten volgende criteria toegepast tot een verdeling volgt:

1. Aantal eerste plaatsen op de hellingen.
2. Plaats in het algemeen individueel tijdsklassement.

Om in aanmerking te komen voor dit eindklassement, moeten de renners het volledige parcours hebben afgelegd in de voorziene tijdsduur.

Algemeen Rushesklassement.
Het algemeen rushesklassement wordt opgesteld door de optelling der punten bekomen bij alle rushes : 3 - 2 en 1 punt. In geval van ex-aequo in het rushesklasse
ment zijn het aantal eerste plaatsen bij de tussenspurten van doorslaggevende aard. Indien nog gelijk het aantal tweede plaatsen enz… tot een eindwinnaar kan worden aangeduid. Bij verder ex-aequo: de behaalde plaats bij de laatste rush. Bonificaties: zie art. 10. Om in aanmerking te komen voor dit eind klassement, moeten de renners het volledig parcours hebben afgelegd in de voorziene tijdsduur. De leider van dit klassement draagt de BLAUWE trui.

Trofee Bernard Van de Kerckhove.
Het algemeen individueel klassement voor de beste renner U23 wordt opgesteld door de optelling der tijden behaald in elke rit afzonderlijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de behaalde bonificaties en eventuele straftijden. De Trofee wordt overhandigd op donderdag na de tijdrit.

Bonificaties.
Tijdsbonificaties (enkel overgedragen in het Algemeen Individueel Tijdsklassement) worden toegekend in volgende ritten, conform artikel 2.6.019 van het UCI reglement:
Detail der ritten: De bonificaties worden toegekend aan de rushes en de ritaankomsten.
1° Bij elke rush,   3¨ , 2¨ en 1¨ aan de eerste drie geplaatste renners.
2° Bij de ritaankomsten  1 & 2: 10¨ , 6¨ en 4¨ aan de eerste drie geplaatste renners.
3° Bij de ritaankomst 3a:   6¨ , 4¨ en 2¨ aan de eerste drie geplaatste renners.

Prijs van de strijdlustigste renner.
De prijs voor de strijdlustigste renner wordt dagelijks toegekend door een jury, aangeduid door de organisator. Na rit 3b wordt er door de jury, aangeduid door de organisatoren een eindwinnaar strijdlust verkozen.

Ploegenklassement.
Conform artikel 2.6.016 van het UCI-reglement wordt het dagelijks ploegen klassement opgemaakt door optelling van de drie beste individuele tijden van elke ploeg. Bij gelijkheid van punten worden volgende criteria toegepast tot een verdeling volgt:

1. Optelling van de eerste drie renners per ploeg in de rituitslag.
2. Behaalde plaats van de eerste renner per ploeg in de rituitslag.

Het algemeen ploegenklassement wordt opgemaakt door optelling van de eerste drie tijden van elke ploeg in alle ritten. Bij gelijkheid van punten worden volgende criteria toegepast tot een verdeling volgt:

1. Aantal eerste plaatsen in het dagploegenklassement.
2. Aantal tweede plaatsen in het dagploegenklassement.
3. Behaalde plaats van de eerste renner per ploeg in Algemeen Individueel Tijdsklassement.

Elke ploeg met minder dan 3 renners komt niet meer in aanmerking voor dit eindklassement.

Rit 1 (UCI Barema - 20 Prijzen)
 3.615 - 1805 -905 - 455 - 365 - 269 - 269 - 180 - 180 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92. (Bruto - UCI prijzen)9.055 €

 Rit 2 (UCI Barema - 20 Prijzen)
 3.615 - 1805 -905 - 455 - 365 - 269 - 269 - 180 - 180 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 - 92. (Bruto - UCI prijzen)9.055 €

 Rit 3a (UCI Barema - 20 Prijzen)
 2.425- 1.235 - 605 - 302 - 241 - 186 - 186 - 122 - 122 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -  60 - 60 - 60 - 60 . ( Bruto - UCI prijzen )6.084 €

 Rit 3b (UCI Barema - 20 Prijzen)
 2.425- 1.235 - 605 - 302 - 241 - 186 - 186 - 122 - 122 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60.  ( Bruto - UCI prijzen )6.084  €

 Totaal:

30.278 €

 Algemeen individueel Tijdsklassement  (20 Prijzen)
6.040 – 3.040 – 1.510 – 757 - 606 – 455 – 455 – 302 – 302 – 152 – 152 – 152 - 152 –  152 – 152 – 152 – 152– 152 – 152 – 152.  (Bruto UCI prijzen) 

 Totaal:

15.139 €

Algemeen individueel Tijdsklassement

 

 

Dagelijkse Rente

3 X 500

1.500 €

Bergklassement

500+300+200

1.000 €

Dagelijkse Rente

3 X 400

1.200 €

Puntenklassement

500+300+200

1.000 €

Dagelijkse Rente

3 X 400

1.200 €

Rushesklassement

500+300+200

1.000 €

Dagelijkse Rente

3 X 400

1.200 €

Prijs voor de Strijdlustigste renner

3 X 400

1.200 €

Eindwinnaar Strijdlust

1 X 600

600 €

Totaal bedrag der prijzen en premies

 

55.317 €

Het UCI antidopingreglement is van toepassing in deze wedstrijd (6 Chaperons). 
De Belgische wetgeving ter zake is ook van toepassing. 
De antidopingcontrole vindt plaats:
1e rit: Zottegem – Mobile Office « Portix »– aankomstzone.
2e rit: Koksijde  – Mobile Office « Portix »– aankomstzone. 
Rit 3a & 3b: De Panne – Mobile Office « Portix »– Markt.

Conform art. 1.2.112 van het UCI-reglement moeten volgende renners zich na elke rit op het podium aanbieden.

 • De ritwinnaar en de leiders van het Algemeen Individueel Tijdsklassement,
  Puntenklassement, Rushesklassement en Bergklassement.
 • De winnaar van de dagprijs strijdlustigste renner (ritten in lijn).
 • Persconferentie (Permanentie - Perszaal).

Na de laatste rit (rit 3b) moeten ook

 • de 2e en 3e geklasseerde renner in het Algemeen Individueel Tijdsklassement zich aanbieden op het huldigingpodium voor de protocollaire huldiging.
 • De eindwinnaars van de nevenklassementen, Puntenklassement, 
  Bergklassement, Rushesklassement en eindwinnaar Strijdlust.

Het College van Commissarissen zal het U.C.I. barema der boeten en straffen toepassen.

Conform art. 2.6.037 ingeval van diskwalificatie van een renner vóór de homologatie van de wedstrijduitslag, worden alle klassementen gewijzigd. Ingeval van diskwalificatie van een renner vóór de homologatie van de wedstrijduitslag, worden alle klassementen gewijzigd. Bij diskwalificatie van een renner na homologatie van de wedstrijduitslag, wordt de algemene individuele rangschikking gewijzigd, zo nodig enkel voor de eerste 20 plaatsen. 
Wanneer een renner gediskwalificeerd wordt voor een inbreuk gepleegd tijdens een rit die hij won, neemt de tweede renner de eerste plaats in van de rit. 
Wanneer de winnaar van een toegevoegde klassering gediskwalificeerd wordt, neemt de tweede in dit klassement de eerste plaats in. 
Voor het overige zal de plaats van de gediskwalificeerde renner leeg blijven.

De ploegleiders of verantwoordelijken van elke deelnemende sportploeg 
staan gedurende heel het verloop van de " Driedaagse De Panne-Koksijde" in voor het betalen van hun kosten en deze van de sportgroep en nemen deze ter hunnen laste. De deelnamevergoeding is hoger dan het UCI barema, dit om de verplaatsing- en hotelkosten te compenseren. De organisatoren erkennen geen enkele schuld die deze zouden kunnen aangaan. De ploegleiders staan eveneens 
in voor de reservatie van hun hotels, het bespreken van de maaltijden en het 
bekostigen ervan. De vergoedingen aan de ploegen worden geregeld via 
“ Cycling Service “Hoofdstraat 8, 5109 AC 's Gravenmoer, Nederland.
Tel.: +31 (0)162 371 571  Fax: +31 (0)162 371 561 Mail: info@cyclingservice.com

Voor de start van rit 1 moeten de renners 60 min. vóór de start aanwezig 
zijn om een korte voorstelling bij te wonen, vóór het tekenen van het controleblad. 
Het tekenen van het controleblad van de deelnemers zal tien minuten voor de start op de startplaats eindigen. 
Renners zijn verplicht het startblad te tekenen op straffe van uitsluiting uit de wedstrijd. Echter, ingeval van bijzondere omstandigheden, kan het college van commissarissen renners toestaan toch de start te laten nemen.

Alle leiderstruien moeten worden gedragen. Indien een renner leider is in diverse klassementen dan moet hij de trui dragen volgens de belangrijkheid van het klassement:

 • Algemeen Individueel Tijdsklassement \"\" (WIT, sponsor: ).   
 • Algemeen Individueel Puntenklassement \"\"(GROEN, sponsor:Nationale Lotterij )
 • Algemeen Bergklassement \"\"(ROOD, sponsor: Restaurant Venise)                  
 • Algemeen Rushesklassement \" (BLAUW, sponsor: _______________)          

De organisatoren kunnen deze volgorde of kleuren van de truien wijzigen.

De renners kunnen hun afval en lege bidons wegwerpen voor en na de bevoorradingszone. Dit wordt aangeduid met gele borden.